ที่พักหลวงพระบาง
    ที่พักวังเวียง
    ที่พักปากเซลาวใต้
    ที่พักเวียงจันทน์
    ที่พักเซียงขวาง
    ที่พักปากแบง
    ที่พักเมืองเว้
    ที่พักเมืองดานัง
      แขวงอุดมไซย
      แขวงหัวพัน
      แขวงหลวงน้ำทา
      แขวงพงสาลี
      แขวงบ่อแก้ว
      แขวงบ่อลิคำไซ
      แขวงไซยะบุรี
      แขวงคำม่วน
      แขวงสะหวันนะเขต
      แขวงจำปาสัก
      แขวงเซียงขวาง
      แขวงหลวงพระบาง
      แขวงเวียงจันทน์
      พิพิธภัณฑ์ต็วลซฺแลง
      ที่มาของชื่อพนมเปญ
      ขอมคือชื่อทางวัฒนธรรม
      ประวัติศาสตร์กัมพูชา
      ปราสาทบายน
      ปราสาทนครวัด
      สุดยอดปราสาทที่พลาดไม่ได้
      การเตรียมตัวไปเที่ยว
      เมืองพระตะบอง
      เมืองเสียมเรียบ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 135
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 258,064
  ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
แขวงหลวงน้ำทา
จำนวนผู้เข้าชม 7882 คน
ข้อมูลท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทา

แขวงหลวงน้ำทา (Luang Nam Tha Province)
เดิมชื่อว่าแขวงหัวซอง พื้นที่ 75 เปอร์เซ็นต์เป็นภูดอยแต่ทางตอนใต้มีป่าร้อนชื้นอยู่ระหว่างน้ำฮากับน้ำทา ซึ่งถูกประกาศเป็นเขตสวนอุทยานแห่งชาติน้ำฮาเมื่อ พ.ศ.2536 เนื้อที่รวม 2,224 ตารางกิโลเมตร พลเมืองประกอบด้วยชนหลายเผ่า อาทิ ม้ง ขมุ ไทเหนือ ไทดำ ไทแดง ไทขาว ไทยวน ไทลื้อ ละวิด ละเมด สีดา อีก้อ มูเซอ กะลอม ไทยใหญ่ เป็นต้น

หลวงน้ำทา (Luang Nam Tha)
สงครามระหว่างกองทัพขบวนการปะเทศลาวกับกองโจรม้งทำให้ตัวเมืองหลวงน้ำทาเดิมเสียหายมาก ทางการได้สร้างเมืองใหม่ที่ริมแม่น้ำทาเหนือขึ้นไป 7 กิโลเมตร ใกล้กับทางหลวงไปยังเมืองสิง อุดมไซและบ่อเต็น แต่บ้านเรือนประชาชนและสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองเก่า ชาวหลวงน้ำทาเรียกเขตนี้ว่า เมือง และเรียกเขตที่ทางการสร้างใหม่ว่า แขวง

สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์หลวงน้ำทา
จัดแสดงศิลปวัตถุของท้องถิ่น เช่น ชุดประจำเผ่า กลองสำริดของเผ่าขมุและรายละเอียดการปฏิวัติปลดปล่อยชาติ (ค่าเข้าชม 1,000 กีบ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 15.30 น.)

ทาดพูมพัก
ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากลานบินไปทางทิศตะวันตก 3 กิโลเมตร เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ รูปลักษณะคล้ายพระทาดอิงฮังในเมืองสะหวันนะเขต

หมู่บ้านชาวเขา
บ้านป่าสักฝั่งตะวันออกของแม่น้ำทา เป็นหมู่บ้านไทดำที่ยังคงทอผ้าใช้เอง
บ้านน้ำดี ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านของชาวลาวห้วย ที่มีฝีมือทำกระดาษเยื่อไม้ไผ่

การเดินทาง
ทางอากาศ
สายการบินลาวมีเที่ยวบินไป-กลับเวียงจันทน์-หลวงน้ำทา สัปดาห์ละ 5 เที่ยว ไป-กลับหลวงพระบาง-หลวงน้ำทา สัปดาห์ละ 3-4 เที่ยว และไป-กลับห้วยซาย-หลวงน้ำทา สัปดาห์ละ 4 เที่ยว
สำหรับเที่ยวบินไปหลวงพระบางและห้วยซายติดต่อยืนยันเที่ยวบินล่วงหน้า 2 วันก่อนที่จะเดินทาง ที่สายการบินลาว สำนักงานหลวงน้ำทา โทร. 86-312 180

ทางรถยนต์
จากหลวงน้ำทามีรถโดยสารไป-กลับ ระหว่างเส้นทางดังนี้
- เมืองอุดมไซ วันละ 5 เที่ยว
- บ่อเต็น วันละ 4 เที่ยว
- เมืองสิง วันละ 4 เที่ยว
- ห้วยซาย ขึ้นกับสภาพถนนและจำนวนผู้โดยสาร รถโดยสารขนาดใหญ่มีจะพักกลางทางที่เวียงพูคา

ทางน้ำ
มีเรือวิ่งบริการจากหลวงน้ำทาไปยังห้วยซาย ด่านสากลไทย-ลาวในแขวงบ่อแก้ว สายแรกโดยสารเรือวิ่งในแม่น้ำทา จากหลวงน้ำทาผ่านบ้านนาแลถึงปากท่า แล้วเปลี่ยนไปลงเรือแม่น้ำโขงไปยังห้วยซาย สายที่ 2 จากเมืองสิงนั่งรถไปลงเรือแม่น้ำโขงทีท่าเมืองเซียงกก (อยู่ห่างจากเมืองสิง 75 กิโลเมตร) โดยสารเรือไปขึ้นที่บ้านต้นผึ้ง (ตรงข้ามอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) แล้วนั่งรถต่อไปยังห้วยซาย

ที่พักและอาหารการกิน
หลวงน้ำทาเกสต์เฮาส์แอนด์เสนตัวรองต์ โทร. 86-312 087
มณีจันทร์เกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 209
ดาราสวัสดิ์เกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 384
ซายโขงล่องสักเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 257
โบ๊ตแลนดิ้งเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ โทร 86-312 398 
เส้นทางจากหลวงน้ำทาไปยังเมืองสิง มีสหกรณ์งานฝีมือหมู่บ้านหาดยาว ซึ่งสหภาพยุโรปสร้างให้สำหรับชาวบ้านนำงานฝีมือมาขายโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง สินค้ามีทั้งผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องจักรสานและเครื่องประดับ

แหล่งน่าเยือนชานเมือง
ฤดูน้ำหลากมีรายการล่องเรือแม่น้ำทา จากหลวงน้ำทา-ปากท่า (บริเวณที่แม่น้ำทาไหลลงสู่แม่น้ำโขง) ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างทางแวะชมถ้ำดาวดึงส์และหมู่บ้านชาวเขาที่บ้านโม ชมน้ำตกที่บ้านเพ็ง โดยพักค้างคืนที่บ้านนาแลหรือบ้านปากท่า
(การเดินทาง ในน้ำทาไม่มีเรือโดยสารวิ่งบริการ ต้องเช่าเรือเหมาลำซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการเฉพาะช่วง ทางที่ดีเลือกใช้บริการทัวร์ท้องถิ่นจากโรงแรมในเมืองหลวงน้ำทา)

เมืองสิง (Muang Sing)
เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 2 สาย คือ ยวนและม่า เคยตกเป็นเมืองขึ้นของไทย อังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกฝิ่นและเป็นผู้ผูกขาดการค้าฝิ่นเสียเอง เมืองสิงมีพรมแดนติดต่อกับจีนจึงได้รับอิทธิพลจากจีนหลายอย่าง มีด่านท้องถิ่นข้ามได้เฉพาะคนลาว-จีนเท่านั้น พลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อและไทเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยว
นิทรรศการเมืองสิง (เฮือนพระยาเซกอง)
อาคารยุคอาณานิคมที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมือง เก็บรวบรวมและจัดแสดงประวัติเรื่องรามสิ่งของเครื่องใช้ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองสิง

วัดหลวงเซียงไจ
เป็นวัดเอกของเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ สร้างเมื่อ พ.ศ.2430

ทาดเซียงตึง/เชียงตึง
เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมสูง 10 เมตร รูปทรงแบบล้านนา-ล้านช้าง ตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางตอนใต้ของเมือง ทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 ทางจันทรคติชาวเมืองจะจัดงานฉลองบุญขึ้นธาตุเป็นงานใหญ่ประจำปี เช่นเดียวกันกับงานฉลองพระทาดหลวงที่เมืองเวียงจันทน์ซึ่งจัดในเวลาเดียวกัน

ตลาดใหญ่
ตลาดใหญ่ตามภาษาลาว หรือกาดลองตามภาษาไทลื้อ เป็นตลาดประจำเมือง สมัยก่อนเป็นตลาดซื้อขายฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดในสามเหลี่ยมทองคำ ปัจจุบันเป็นตลาดจำหน่ายอาหารสด เสื้อผ้าและตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชนเผ่าต่างๆ อาทิ ไทดำ ไทลื้อ ไทเหนือ ม้ง อาข่า ยูนนาน ฉานและเมี่ยน เป็นต้น

ที่พัก
เฮือนพักเวียงไซ, โทร. 86-252 630 เป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อยู่ไม่ไกลจากตลาด มีห้องอาหารและเครื่องปั่นไฟใช้เอง (เมืองสิงมีไฟฟ้าใช้เฉพาะ 18.30 – 22.00 น.)
นอกจากนั้นมีโรงแรมสิงเจริญ ไทยลื้อเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ เมืองสิงเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ อินทนนเกสต์เฮาส์แอนด์เรสตัวรองต์ ฯลฯ

อาหารการกิน
เมืองสิง นอกจากที่ตลาดหรือห้องอาหารของโรงแรม ที่แนะนำมีร้านอนุสอนอยู่ตรงข้ามเฮือนพระยาเซกองและห้องอาหารเมืองสิงวิวอยู่สุดถนนทางใต้ของเมืองริมทุ่งนา

บ่อเต็น (Boten)
บริเวณนี้เดิมเรียกว่า บ่อเกลือบ่อเต็น เป็นด่านท้องถิ่นระหว่างจีนกับลาว ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จึงได้เปิดเป็นด่านสากล บ่อเต็น (ฝั่งลาว)-บ่อหาน (ฝั่งจีน) ด่านบ่อเต็นเปิดทำการทุกวันเวลา 08.00-16.00 น. ส่วนด่านบ่อหาน

 

 
ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
- รถโดยสาร เลย-หลวงพระบาง เปิดแล้ว!!
- 8 เหตุผลที่ต่างชาติรักประเทศลาว
- ลาวแห่พระบางรอบเมือง อัญเชิญประดิษฐานที่หอแห่งใหม่
- เปิดแล้ว!! บขส ให้บริการ รถโดยสารระหว่างประเทศ เชียงราย-เชียงของ-บ่อแก้ว
- โครงการก่อสร้างเขื่อน น้ำอู 2 ที่ หลวงพระบาง
- การบินไทยสไมล์ เตรียมพร้อมเปิด บินตรง สู่ หลวงพระบาง
- เส้นทาง หมายเลข 13 เหนือ ในเมืองลาว
- ดูหนัง สะบายดี หลวงพระบาง ภาค 1 อนันดา-คำลี่
- เที่ยวด่านห้วยโกร๋น จากน่าน สู่ เมืองหลวงพระบาง
- ปฎิทิน เบียลาว 2014
ดูทั้งหมด

  ทัวร์ลาว   ทัวร์เวียดนาม   ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง   ทัวร์จีน
แอลทูบี ทราเวล ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00600
สาขา 1 ที่ตั้ง 205 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ ซอย 17 ถนน สุรนารายณ์ อ.เมือง นครราชสีมา 30000
สาขา 2 ที่ตั้ง 9 หมู่ 1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร อุบลราชธานี 34350
Engine by MAKEWEBEASY